Christelijk Hindoestaanse radio

Pasen

Met Pasen vieren Christenen dat Jezus na drie dagen dood te zijn geweest weer opstond uit zijn graf. Hij heeft daarmee de dood overwonnen. Ook wie Jezus volgt zal na het sterven eens door hem weer tot leven worden gewekt.
In de bijbel wordt op vijf plaatsen over de opstanding van Jezus verteld: Matheus 28, Marcus 16, Lucas 24, Johannes 20 en 1 Korinte 15. In die laatste tekst gaat het ook over de opstanding van Jezus volgelingen.