Christelijk Hindoestaanse radio

Over DKR

….. दुनिया की रोशनी , duniya ki roshni , licht van de wereld , duniya ka nur …..

Wie wij zijn

Onze werkgroep DKR Radio bestaat uit mensen die vanuit hun Christelijke levensoriëntatie in gesprek willen zijn met anderen. Speciaal degenen die een Hindostaanse achtergrond hebben komen daarbij in beeld. Daarom heeft de werkgroep ook de naam “Duniya Ki Roshni”, dus: Licht Van de Wereld. Met deze naam verwijzen wij naar de betekenis van Jezus Christus voor alle mensen in de gehele wereld.

De radiowerkgroep maakt deel uit van het ‘Hindostanenwerk’ dat als ‘werkveld’ door de ‘Missionaire Arbeid Rijnmond’ wordt ondernomen.

 Het missionaire werk in verband met Hindostanen begon al in de jaren ’70 door de inzet van Nederlandse kerkleden. Zij verdiepten zich in de talen Hindi en Sarnami Hindi vanwege de Surinamers en ook in het Urdu vanwege contacten met Pakistanen. Men gaf aandacht aan de religies en de culturen. Ds. Jan-Willem Roosenbrand werkte van 1983 tot 1992 in Rotterdam en richtte zich op de gesprekken met Pakistanen en Hindoes. Later heeft ds. Simon van der Lugt het werk voortgezet tot eind 2005 waarbij de aandacht meer en meer naar vooral het Hindoeïsme ging.  Vanaf medio 2007 is ds. Koos Simpelaar bezig zich te specialiseren in het Hindoeïsme. Hij zoekt en onderhoudt contacten met Hindostanen en ziet zich daarin ondersteund door zowel Hindostaanse als ook Pakistaanse Christenen.

Via de werkgroep DKR Radio krijgt het radiowerk dat destijds door dhr. Samson Shahzad werd gedaan in een verbrede vorm voortgang. Ds. Koos Simpelaar en zijn werkgroepleden verzorgen via de Hindostaanse zender Sunrise FM het wekelijkse programma Duniya ka Nur. Ondersteuning biedt men aan het wekelijkse programma Duniya ki Roshni dat mevr. Trees Ramkisoen via VAHON FM (Den Haag) presenteert. Ds. Koos Simpelaar is telefonisch bereikbaar via de nummers  06 344 424 27 (radio) en 06 337 86 901 (privé)

Niet op onszelf of voor onszelf

Het ‘Hindostanenwerk’  en de radiowerkgroep daarvan vallen onder eindverantwoordelijkheid van de ‘Missionaire Arbeid Rijnmond’ en heeft daarmee een betrouwbare kerkelijke inbedding. De Gereformeerde kerken (vrijgemaakt)  in de classes Hoogvliet en Rotterdam binnen het kerkverband van De Gereformeerde kerken in Nederland werken samen in het doorgeven van het evangelie onder culturele minderheden in het Rijnmondgebied. Het werk is ondergebracht en georganiseerd in de kerkelijke rechtspersoon Missionaire Arbeid Rijnmond (MAR). De MAR heeft als opdracht het opzetten en beheren van projecten van missionaire en diaconale aard in het Rijnmond gebied. Dit gebeurt onder eindverantwoordelijkheid van en met financiële steun van de kerken in de classes Rotterdam en Hoogvliet.  Zie voor meer informatie over MAR ook  www.maronline.nl